O kancelarii Dziedziny prawa Specjalizacja Wspólnicy Klienci Kontakt Change to ENGLISH version

ul. M. Kopernika 34 lok. 30
00-336 Warszawa
tel.: +48 22 828 22 99
fax: +48 22 828 25 13

Wspólnicy

radca prawny Paweł Zagajewski

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów odbył stypendium naukowe na Wydziale Prawa na Georg-August-Universität w Getyndze w Niemczech, gdzie studiował prawo niemieckie i amerykańskie. Aplikację radcowską ukończył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przed rozpoczęciem własnej praktyki współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi w Warszawie.

Prowadził wiele znaczących postępowań sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego oraz prowadzeniu procesów sądowych w sprawach cywilnych, w tym m.in. w zakresie ochrony dóbr osobistych. Brał udział w wielu sporach korporacyjnych, analizach prawnych spółek i przedsiębiorstw oraz prowadził obsługę procesów komercjalizacji renomowanych centrów handlowych. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: p.zagajewski@zagajewski-skowron.pl

adwokat Adam Skowron

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także prawo europejskie i brytyjskie w ramach stypendium naukowego w Wielkiej Brytanii w Southhampton Solent University. Aplikację adwokacką ukończył przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach w Warszawie oraz Poznaniu.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Uczestniczył w licznych analizach stanu prawnego (due diligence) spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości oraz transformacjach spółek i przedsiębiorstw. Ponadto brał udział w komercjalizacji licznych wielkopowierzchniowych centrów handlowych. Specjalizuje się również w doradztwie w zakresie prawnych aspektów relacji pomiędzy wspólnikami spółek handlowych oraz spółką. Posiada doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji). Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: a.skowron@zagajewski-skowron.pl

Realizacja Visuality